طراحی و اجرای ساختمان تجاری - تهران

طراحی و اجرای ساختمان مسکونی – تهران، خیابان پیروزی

طراحی و اجرای ساختمان تجاری مرکز خرید شرق – تهران، خیابان دماوند

طراحی و اجرای ساختمان مسکونی – تهران، گیشا

طراحی و اجرای ساختمان مسکونی – تهران، خ جشنواره


طراحی و اجرای ساختمان مسکونی – تهران، خ بلوار اباذر

طراحی ساختمان تجاری – تهران، خیابان دماوند

طراحی ساختمان مجتمع مسکونی

طراحی ساختمان تجاری – تهران، سایپا

طراحی ساختمان تجاری – تهران، کارفرما آقای اشجعی

طراحی ساختمان تجاری ، اداری– تهران، بلوار ابوذر

طراحی و اجرای ساختمان اداری – تهران، خ کاوه

طراحی ساختمان تجاری – تهران، تهرانپارس چهارراه تیرانداز

طراحی ساختمان تجاری – تهران، خ نیروی هوایی

طراحی و اجرا ورودی– تهران، دانشگاه علم و صنعت

طراحی و اجرا عابر بانک – کرمانشاه

طراحی و اجرا ساختمان اداری – تهران، فلکه اول نیروی هوایی